சனி, 6 நவம்பர், 2010

விடியல்?

ஏ சூரியனே
நீ அஸ்தம்பிக்கும்போது
நான் விழித்துக்கொள்கிறேன்
என்னவளின்
மனதைப் போல...

காதல் தோல்வி

காதல் வலையில்
நான் சூழ்ந்திருந்த போது
சொல்லாமல் சொல்லியது
இழையுதிர் காலம்
உனது காதலும்
இது போல்தானென்று...

குழந்தை தொழில்

அசுரனை கொன்ற
மகிழ்ச்சியில்
வெடி வெடித்து
சிறார்களை சிதைக்கும்
தீபாவளி

வெள்ளி, 8 அக்டோபர், 2010

மக்கள்

அரசியல்
பாம்புகளுக்கு
பால் வார்த்தவர்கள்
இன்று
அதன் சீற்றத்தின்
நடுவே
நடு நடுங்கி...

உறக்கம்

விதைகளின்
வீழ்ச்சியால்
வேர்கள் துளிர்
விட்டதைப் போல
யாருடைய வீழ்ச்சியால்
நீ தலை நிமிர
காத்துக் கொண்டிருக்கிறாய்
எந்தன்
பாரதத்தாயே??