சனி, 6 நவம்பர், 2010

விடியல்?

ஏ சூரியனே
நீ அஸ்தம்பிக்கும்போது
நான் விழித்துக்கொள்கிறேன்
என்னவளின்
மனதைப் போல...

காதல் தோல்வி

காதல் வலையில்
நான் சூழ்ந்திருந்த போது
சொல்லாமல் சொல்லியது
இழையுதிர் காலம்
உனது காதலும்
இது போல்தானென்று...

குழந்தை தொழில்

அசுரனை கொன்ற
மகிழ்ச்சியில்
வெடி வெடித்து
சிறார்களை சிதைக்கும்
தீபாவளி