வெள்ளி, 8 அக்டோபர், 2010

மக்கள்

அரசியல்
பாம்புகளுக்கு
பால் வார்த்தவர்கள்
இன்று
அதன் சீற்றத்தின்
நடுவே
நடு நடுங்கி...

உறக்கம்

விதைகளின்
வீழ்ச்சியால்
வேர்கள் துளிர்
விட்டதைப் போல
யாருடைய வீழ்ச்சியால்
நீ தலை நிமிர
காத்துக் கொண்டிருக்கிறாய்
எந்தன்
பாரதத்தாயே??