ஞாயிறு, 4 ஜனவரி, 2009

வரம் தா

பறவைகளே
உங்களது சிறகுகளை
கொஞ்சம் தானமாக
தாருங்கள் - உலகை
சுற்றி வர ஆசை
இந்த ஏழகளுக்கு

2 கருத்துகள்: