ஞாயிறு, 4 ஜனவரி, 2009

வறுமை

தலைவர் பேசப்போகிறார்
என பறை சாற்றும்
வண்ண வண்ண சுவரொட்டிகள்
ஏ அரசியல்வாதிகளே
அந்த சுவரொட்டியை
ஒட்டும் பசையையாவது
தாருங்கள் - இந்த
ஏழைகள் பசியாரட்டும்

2 கருத்துகள்: